FANDOM


Gruuldok jest położoną w środkowym Kor osadą orków i goblinów. Władzę sprawuje tam Wielki Ork o imieniu Gruulkar. W Gruuldok zamieszkuje gobliński kupiec Neechi - zleceniodawca paru zadań pobocznych. Na obrzeżach osady można zauważyć patrole wilczych jeźdźców. Z Gruuldok wiedzie jedyna droga do Skały Wargów, gdzie orkowie pozyskują skóry olbrzymich wilków na zbroje. W osadzie znajduje się świątynia kultu Ymorghi. Dla tamtejszych kapłanów możemy się przysłużyć złapaniem goblińskiego złodzieja relikwii.