FANDOM


Krona jest krasnoludem płci żeńskiej i przewodniczącą Gildii Kupców w mieście Dhun-Kor. Nie zostaje naszą towarzyszką, ale przez cały rozdział historii w Kor zleca nam misje. Posiada rudą brodę.